Az egyesület programjain és foglalkozásain való részvétel feltétele a pártolói tagság, mely egy éves határozott időtartamra vonatkozik a tagsági igazolvány kiállításától kezdve!A Sportegyesület tagja lehet
bármely magyar és külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely a Sportegyesület célkitűzéseit és alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.


A tagság kétféle módon történhet:
  1. Rendes tagság
  2. Pártoló tagság

A tagsági jogviszony keletkezéséhez szükséges, hogy a jelentkező felvételi kérelmével a Sportegyesület Elnökségéhez forduljon. Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a jelentkező adatai mellett a Sportegyesület céljaival történő egyetértésről, valamint a tagdíjfizetési kötelezettség elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

A Sportegyesület rendes tagja lehet az, aki belépési nyilatkozatban elfogadja a Sportegyesület Alapszabályát és céljait, valamint a tagdíjfizetési kötelezettséget.

Pártoló tagként az vehető fel, aki belépési nyilatkozatban elfogadja a Sportegyesület Alapszabályát és vagyoni hozzájárulásával támogatni azt hajlandó. Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet.

A tagságra vonatkozóan bővebben az Alapszabályban olvashatsz.


A Sportegyesületi tagdíj mértéke 2019-es évben


Pártolói tagság:

 

  • Felnőttek (kereső foglalkozású, 18. évüket betöltött tagok) 3600 Ft/év

  • Nyugdíjasok 2 400 Ft/év

  • Gyermekek (az iskoláskor megkezdéséig) 600 Ft/év

  • Diákok (iskolakezdéstől az első diplomáig) 1 200 Ft/év

  • Családi tagdíj (legalább egy szülő és gyermek tagsága esetén)
    3 000 Ft/év

  • Nagycsaládos tagdíj (két szülő és két gyermek vagy egy szülő és három gyermek) 6000Ft/év

A pártolói tagnak névre szóló tagsági igazolványt állítunk ki!Rendes tagság:

A tagdíj mértéke évi 12 000 Ft,  amely összeget minden év január 15. napjáig kell az egyesület pénztárába/bankszámlájára befizetni. Az év közben csatlakozók – az adott töredék évre – a felvételt követően – a hátralévő hónapok figyelembe vételével – részarányos díjat fizetnek, ami 1000Ft/hónap.

Az Elnökség megfelelő indokok alapján engedélyezheti a fél- ill. negyedévenkénti tagdíjfizetést és a nehéz anyagi helyzetbe kerülőknél a méltányos tagdíjcsökkentést.

Az egyesület rendes tagjának fényképes tagsági igazolványt állítunk, melyhez kérünk e-mailben csatolni egy igazolványképet!

Az egyesület rendes tagja a programokon és a szervezett kirándulásokon ingyenesen vehet részt!


Az egyesület tagja szeretnék lenni ( letölthető dokumentumok ):

Belépési nyilatkozat

Töltsd le és küld el a nyilatkozatot a következő e-mail címre: fittkeszi@gmail.com vagy  info@fittkeszi.hu

Copyright © Fittkeszi 2018